Artykuły

Grzechy Managera - 5 najczęściej popełnianych przez managerów i kierowników błędów

Grzechy Managera - 5 najczęściej popełnianych przez managerów i kierowników błędów

Świadomość kadry kierowniczej, dzięki rozpowszechnianiu się wiedzy na temat procesów HR rośnie z roku na rok. Wciąż jednak managerowie i kierownicy popełniają niewybaczalne błędy, które znacząco obniżają motywację i efektywność podwładnych pracowników. Oto lista 5 najczęściej popełnianych grzechów managerów i wskazówki jak się ich wystrzegać.

 

Grzech nr 1 - Formułowanie marzeń zamiast celów 

Osiąganie celów to kluczowa umiejętność pożądana we wszystkich firmach. Od tego czy pracownik będzie je realizował zależy niejednokrotnie efektywność całej organizacji. Jednym z najczęściej popełnianych przez managerów błędów są źle sformułowane cele. Dlaczego? Ponieważ bardzo często kierownicy, managerowie, dyrektorzy czy prezesi przedstawiają pracownikom swoje marzenia, a nie cele. Cel musi być dokładnie określony i sprecyzowany. 

WSKAZÓWKA: Mówiąc podwładnym „Musimy być najlepsi w sprzedaży w następnym kwartale" nie sprawisz, aby cel został osiągnięty - wypowiedziałeś marzenie.  Zamiast tego postaw pracownikom dokładnie określony cel i nie wahaj się rozbijać go na mniejsze podcele (ang. subgoals). Powiedz : „Naszym celem jest umawianie o 5 spotkań więcej każdego dnia, co może zaprocentować większym poziomem sprzedaży w miesiącu, a to z kolei zwiększeniem obrotu firmy w kolejnym kwartale."  Zabieg jest prosty, ale zmianę zauważysz bardzo szybko! 

 

Grzech nr 2 - Unikanie pracowników, którzy mówią, że czegoś potrzebują 

Motywacja to nic innego jak dążenie do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wielu managerów nie wie, że zmotywowany pracownik to taki, który odczuwa pewien deficyt. Motywacja nie zrodzi się w człowieku, któremu niczego nie brakuje! Zmotywowany pracownik to pracownik, który mówi, że czegoś mu potrzeba. Jeżeli manager unika pracownika mówiącego o swoich potrzebach, to paradoksalnie unika zmotywowanego pracownika! 

WSKAZÓWKA: Przestań unikać pracowników, którzy komunikują Ci swoje potrzeby i zacznij pokazywać im co jeszcze mogą osiągnąć, a czego jeszcze nie mają! 

 

Grzech nr 3 - Stawianie celów nieużytecznych z punktu widzenia pracownika 

Każdy człowiek zacznie efektywnie pracować nad rozwiązaniem problemu, jeżeli wie, że z osiągnięcia celu będzie mieć korzyści. Managerowie często mają tendencję do stawiania pracownikom celów, które odbierane są przez pracowników jako zupełnie z nimi niezwiązane, przez co motywacja do ich osiągnięcia spada. Osiąganie celu musi zostać postrzegane jako użyteczne, aby motywacja w ogóle się zrodziła! 

WSKAZÓWKA: Naucz się słuchać swoich podwładnych! Pokaż im zalety osiągnięcia danego celu i korzyści jakie będą mieć z jego realizacji! 

 

Grzech nr 4 - Organizowanie zebrań i spotkań jedynie w celu udzielania nagan 

To jeden z najczęściej popełnianych błędów przez wszystkich zarządzających (bez znaczenia, czy mówimy o kierownikach, dyrektorach czy prezesach). Zastanów się jak działa ludzki mózg i pomyśl nad mechanizmem warunkowania klasycznego (odkrycie I. Pawłowa). Jeżeli bodziec 1 wraz z bodźcem 2 powodują reakcję, to po pewnym czasie reakcja pojawi się również wtedy, kiedy jeden z bodźców zaniknie. W praktyce? Jeżeli organizujesz spotkania jedynie w celu udzielania nagan zespołowi, to po pewnym czasie zaczną być one kojarzone tylko z naganami, przez co wkrótce zostaną znienawidzone przez Twoich pracowników, a ich motywacja drastycznie spadnie! Zależność tę ilustruje rysunek poniżej:

 

WSKAZÓWKA: Pamiętaj, aby na spotkaniach także chwalić swoich pracowników oraz mówić co poszło dobrze, a nie ograniczać się jedynie do tego co poszło źle! Wykorzystasz mechanizm warunkowania klasycznego na swoją korzyść - pomyśl jaki stosunek pracownicy będą mieć do spotkań, jeżeli skojarzą je sobie z nagrodą i pochwałą. 

 

Grzech nr 5 - Brak chwalenia swoich pracowników  

Nie tylko warunkowanie klasyczne działa na niekorzyść nieświadomych managerów. Nie wiedzą oni, jak ogromną moc w zwiększaniu motywacji ma zjawisko warunkowania instrumentalnego (J. Konorski, S. Miller). Jak ono działa? Jeżeli jakieś działanie powoduje efekt w postaci nagrody, to po pewnym czasie, działanie będzie przez jednostkę powtarzane, aby zdobyć nagrodę po raz kolejny. Zależność tę przedstawia poniższy rysunek:

 

WSKAZÓWKA: Jak wykorzystać tego rodzaju wiedzę w praktyce? Przyłap choć raz pracownika na tym, że robi coś dobrze i pochwal jego działanie. Zwiększysz dzięki temu jego motywację, oraz prawdopodobieństwo, że pożądane zachowanie pojawi się ponownie w przyszłości! 

 

Moja wina, moja bardzo wielka wina...ale będzie lepiej! 

Wykorzystaj już dziś wiedzę na temat 5 grzechów managera i zmień swój styl zarządzania. Zdobędziesz zaufanie swoich pracowników, zwiększysz ich efektywność oraz motywację. Potraktuj pracowników jako aktywa i sukcesywnie inwestuj w prawidłowe relacje w firmie, a zaprocentują one w przyszłości. 

 

Block type (blockquote) not supported.
Brak komentarzy

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się czegoś na temat szkoleń lub uzyskać ofertę?
Szukaj