Artykuły

Znieczulica społeczna – dlaczego ludzie nie pomagają?
Przeglądając różnego rodzaju portale i serwisy internetowe, wielokrotnie natkniesz się zapewne na artykuły lub filmiki pokazujące bardzo ciekawe i zarazem przerażające zjawisko, które media ochrzciły mianem "znieczulica społeczna". W skrócie – kiedy na ulicy leży osoba potrzebująca pomocy, wszyscy albo obchodzą ją szerokim łukiem, albo całkowicie ignorują jakby osoba ta w ogóle nie istniała… Dlaczego ludzie nie pomogą Ci na ulicy, kiedy tego potrzebujesz? Czy to za sprawą faktu, że w dzisiejszym świecie każdy widzi tylko czubek własnego nosa? Psychologowie znaleźli odpowiedź na powyższe pytania – w 99% takich przypadkach dochodzi do zjawiska, które nazywamy "rozproszeniem odpowiedzialności społecznej".
Szukaj