Dawid Stefaniak

Właściciel firmy magia sukcesu, trener, coach

DAWID STEFANIAK

Trener biznesu, psycholog, coach, iluzjonista, wykładowca, specjalista z zakresu komunikacji niewerbalnej oraz doradztwa wizerunkowego. Asystent w Katedrze Zarządzania na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autor wielu programów szkoleniowych z zakresu psychologii sprzedaży, psychologii motywacji i osiągania celów, psychologii komunikacji niewerbalnej, negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej. Autor badań nad wpływem temperamentu oraz osobowości człowieka na efektywność w życiu zawodowym.


Trener warsztatowy technik myślenia twórczego i rozwoju kreatywnego oraz technik relaksacyjnych i ćwiczeń z zakresu uważności (mindfulness).

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Psychologia ze specjalizacją w Psychologii Organizacji i Zarządzania. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych zdobywał jako magik-iluzjonista oraz członek Krajowego Klubu Iluzjonistów, prowadząc występy magiczne na terenie całej Polski. Wiedzę i techniki z zakresu prowadzenia szkoleń oraz sprzedaży przyswajał pracując w największych firmach i korporacjach działających na rynku polskim i zagranicznym. W trakcie swoich szkoleń krzewi zasadę, że jedynym ograniczeniem naszej efektywności jesteśmy my sami.


Przeprowadził już ponad 10 000 h szkoleniowych oraz 1000 h wykładowych, przeszkolił ponad 10 000 osób i poprowadził ponad 500 wystąpień publicznych dla dużych publiczności (ponad 100 osobowych).

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się czegoś na temat szkoleń lub uzyskać ofertę?
Szukaj