Natalia Dybczyńska

Trener i COACH Współpracujący

NATALIA DYBCZYŃSKA

Doświadczona menadżerka, trenerka biznesu i coach. Kierownik Regionu ds. Szkoleń w jednej z największych firm sprzedażowych w Polsce. Zanim została trenerem przez osiem lat zarządzała zespołami w dużej organizacji sprzedażowej. Podlegały jej zespoły o różnej strukturze kadrowej liczące nawet do 30 osób. W codziennej pracy skupia się podnoszeniu kompetencji managerskich i sprzedażowych prowadzących do zwiększenia wyniku i budowania efektywnych zespołów, które osiągają długofalowe, wysokie rezultaty sprzedażowe

Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej na kierunkach: Ekonomia i Politologia. Brała udział w szkoleniach prowadzonych przez firmę Grupę SET, gdzie nabywała kompetencje trenerskie i coachingowe.

Autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych i managerskich. Szkoli z zakresu umiejętności zarządczych, komunikacyjnych, reagowania i adaptacji w zmianie, zarządzania zespołami wielopokoleniowymi i diagnozy etapów rozwoju pracowników. Prowadzi warsztaty team buildingowe dla kadry menadżerskiej w terenie lub na sali szkoleniowej. Realizuje projekty oparte na schematach developmentowych dla menadżerów i pracowników w ramach programu rozwojowego dla przyszłych managerów. 
Natalia Dybczyńska - trener, coach

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się czegoś na temat szkoleń lub uzyskać ofertę?
Szukaj